Castell de Santueri
Mallorca

Punt J: Llenç de muralla Nord-est i Torre

      

Delimitant aquesta zona del castell hi ha un llenç de muralla d'uns 150 m de longitud, amb prou feines visible des del camí, ja que es troba per sota del nivell de la plataforma. Adossat a ell, trobem la torre més allunyada de l'entrada del castell, amb una mida de 4,40 m per 2,70 m construïda en pedra calcària, amb línies d'Opus Spicatum de bona factura. Aquesta estructura es troba formada per tres murs, de manera que romania oberta a l'interior del castell. S'hi poden apreciar els forats on s'introduïen les bigues que suportarien el terra del pis de fusta i al qual s'accediria des d'unes escales també de fusta.

Aquesta torre és un exemple d'un tipus d'element defensiu que apareix a Europa en el segle XII.

A l’arxiu del Reial Patrimoni consta que l'abril de 1348, es reconstruí un dels cantons de la torre, destruït per un llamp.

A la part alta d'aquesta zona es conserven alguns elements interessants que formarien part del sistema hidràulic del conjunt. Entre ells podríem destacar una estructura de pedra seca que recolliria l'aigua d'un pou d'uns quatre metres de profunditat i que s'abastia dels corrents d'aigua naturals. També podem citar dos aljubs connectats dels quals un, amb posterioritat, va ser habilitat com a estable. Aquests elements seran introduïts en l'itinerari quant s'investiguin i s'habiliti el seu accés.

 

 

 

Correo
Asignación