Castell de Santueri
Mallorca


Bibliographie

 1. Amengual Batle, J.; Orfila, M., (2007), Paganos, judíos y cristianos en las Baleares:
  documentos literarios y arqueológicos, 
  Revista de Ciencias de las Religiones, 
  XVIII, pp. 197-246. Palma.
 2. Arxiduc Lluís Salvador d'Habsburg-Lorena, (1994), Els castells roquers de Mallorca: història i llegenda, traducció: Luis Baz ; coordinació i introducció: Sebastià Trias Mercant, Cort, Palma. (Tít. original: "Die felsenfesten Mallorcas / Geschichte un Sage", Prag. Heinv. Mercy Sohn, 1910).
 3. Barceló, M., (1979), El fals normand de Sicília trobat al castell de Santueri (Felanitx-Mallorca), a Symposium Numismático de Barcelona, 2, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics-Associacion Numismática Española (Barcelona, 1979).
 4. Barceló, M.; Kirchner H., (1995), Terra de Falanis : Felanitx quan no ho era: assentaments andalusins al territori de Felanitx, Ayuntamiento de Felanitx, UIB. Palma.
 5. Bauzá, C.; Guasp, B.; Rotger, M:, (1952), Los castillos roqueros de Mallorca. Pons. Palma.
 6. Bonnín Femenías, M., (2011) , Una pesada herencia, los castillos reales en la Mallorca del siglo XV.  Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 17, pp. 411-423, ISSN 0212-2480. Alicante.
 7. Bonnín Femenías, M., (2011), Llibre d’obres de la Procuració  Reial al segle XV, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts  de la Universitat de les Illes Balears, Palma.
 8. Bonet Vidal, M., Grimalt Gelabert, M., (2005), Toponímia i noms de niguls al Llevant del Migjorn de Mallorca, XVIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia, Selva, 2005; Universitat de les Illes Balears (2006), Palma, ISBN 84-7632-979-2, pàg. 156.
 9. Carner i Puig-Oriol, J., (1926),  La pensada del moro.  A  "Virolet. Suplement il·lustrat d'en Patufet", Any V, núm. 225 (24 d'abril 1926), pàg 131.
 10. Cateura Bennàsser, P., (1997),  Las cuentas de la colonización feudal (Mallorca, 1231-1245).  A "La España Medieval", ISSN 0214-3038, núm. 20, pàg 57-142.
 11. Cateura Bennàsser, P., La Gobernación del Reino de Mallorca. Anales de la Universidad de Alicante. "Historia Medieval". N. 12 (1999). ISSN 0212-2480, pp. 79-111.
 12. Dameto, J.; Mut, V.; Alemany, G.; continuada por Bover, J.M; Moragues, M., (1841), Historia General del Reino de Mallorca, J. Guasp, Palma.
 13. Goffriler, M.S., (2008), The castral territory of mthe Balearic Islands: the evolution of territorial control in Mallorca during Middle Ages. University of Exeter. Scotland.
 14. Goffriler, M.S., (2011), The Castles of Mallorca: A diachronic perspective of the dynamics of ..., PhD Dissertation on Archeology, University of Exeter. Scotland.
 15. Heideman. S., (2006) Residences, Castles, Settlements, Proceedings of the International Conference Transformation Processes from Late Antiquity to Early... , Damascus, 5-9, November 2006. (Verlag, 2009).
 16. Ibars Puga, M., (2007),  El príncep de Viana : mite i realitat; Monestir de Poblet, Medicina Balear 2007; 33-42. Palma. 
 17. Ilisch, L.; Matzke, M. ; Seibt, W., (2005), Die Mittelalterlichen Fundmünzen, Siegel und Gewichte von Santueri, Mallorca. (Orientalisches Seminar der Universität Tübingen –Forschungsstelle für Islamische Numismatik – Arbeiten zur Islamischen Numismatik 1), Tübingen. Munich: Numismatischer Verlag der Münzgalerie Munchen.
 18. Llabrés, G., (1920), Montueri y Santueri. Su etimología, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL), v. 18, (1920-1921), pp. 17-18, Palma.
 19. Marimon Ribas, P.,  (2010), Els castells roquers de Mallorca: dels orígens fins a la conquesta islàmica, Historica.cat, núm. 19, ISSN: 1989 – 8347. 
 20. Nadal Cañellas, J., (2006), Las bulas de plomo bizantinas del castillo de Santueri, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL), v. 62 n. 860 p. 325-340, Palma.
 21. Rosselló-Bordoy, G. (2006), Nueva luz sobre los siglos oscuros de Baleares y Pitiusas, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, v. 62, pp. 307-324. Palma.
 22. Rosselló Vaquer, R., (1971), Els castellans de Santueri. Segle XIV, Felanitx.
 23. Rosselló Vaquer, R. (1973 ), Felanitx a mitjans segle XIII. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, Palma.
 24. Rosselló Vaquer, R., Cronicó felanitxer, II (segle XV) i III (segle XVI), Felanitx.
 25. Rosselló Vaquer, R., (1980), Va estar a Santueri el Príncep de Viana?, Felanitx.
 26. Rosselló Vaquer, R., (1984), El castell de Santueri. Palma.
 27. Rosselló Vaquer, R., Arqué, O. (tr), Barceló, C. (tr), (1984), El castell de Santueri, The Santueri Castle,  12 p., Palma.
 28. Rosselló Vaquer, R., (2012), El castell de Santueri (notes històriques), 75 p., Felanitx.
 29. Salvà Llompart, M., et al., (1999), Pla de Castells. Consell Insular de Mallorca.
 30. Traviani, L. (2001), The Normans between Byzantium and the Islamic World, Dumbarton Oaks Papers, núm. 55. Washington.
 31. Vaquer Bennàsar, O., (1985), Felanitx y Mallorca en el siglo XVI : demografía, economía, vida cotidiana,  Palma,  Universitat de les Illes Balears, Palma.
 32. Vallejo Girvés, M., (2009), La investigación española del período protobizantino, Mainake,XXXI/2009/pp.281-288/ISSN:0212-078-X, Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.
 33. Vidal i Burdils, F., (1927), Per terres d Mallorca: El Castell de SantueriD'ací d'allà., Vol. 16, núm. 117 (set. 1927), p.271, Barcelona.
 34. Xamena Fiol, P., Rosselló Vaquer, R., (1976), Història de Felanitx, I.

 

Correo
Asignación