Castell de Santueri
Mallorca

Lectors de codis QR

Els panells del recorregut donen la informació a través de la lectura dels codis "QR" situats al postes. Seguidament trobareu enllaços a algunes de les aplicacions de lectura de codis QR més comunes.

Lectores de códigos QR

Los paneles del recorrido dan la información a través de la lectura de los códigos "QR" situados en postes. Seguidamente encontrará usted enlaces a algunas de las aplicaciones de lectura de códigos QR más comunes.

QR codes readers

The panels give the route information through  reading "QR" codes located at postes. We let you links to the more common applications for QR codes's reading.


 

Android:

IPhone: