Castell de Santueri
Mallorca

La restauració del 1969

L'Arxiu del Regne de Mallorca ens dóna compte de les intervencions realitzades al Castell de Santueri. Fins a mitjans del segle XV, es tracta en molts casos d'actuacions importants. Als segles següents, es mencionen obres ocasionals de poca entitat.  Aquest fet és coincident amb la pèrdua del valor estratègic del castell, enfront de noves fortificacions de defensa costaneres, entre d'altres motius. Al segle XIX, les fonts gràfiques presenten un castell molt deteriorat, amb importants danys estructurals. En especial, el 1892, un document gràfic ens mostra una part del llenç de la murada principal a punt d'esfondrar-se per complet (vegeu la primera foto de la presentació, tot seguit). A la segona meitat dels anys seixanta del segle XX es pot observar com ja ha caigut per complet.

El 1966, el propietari de Santueri va demanar a la «Diputación Provincial» una intervenció d'urgència al castell. El 1969 es va restaurar l'esmentat llenç, es consolidà l'exterior de la base de la Torre l'Homenatge i es féu una restitució de materials a la façana principal i a alguns punts de l'interior. En aquests anys, el 1967, el propietari cedí a l'Ajuntament de Felanitx els terrenys necessaris que permeteren la construcció de l'actual carretera que arriba al castell, la qual cosa facilità la intervenció i l'accés. A finals dels anys setanta es millorà la carretera.

Vegi's a continuació alguns documents gràfics de l'època (1892 - 1969).


 

La restauració del 2010-2011

Vegeu la informació aquí

Correo
Asignación
Acerca de