Castell de Santueri

Mallorca

Panell K: Muralla Nord-oest amb identificació dels principals elements paisatgístics

Llenç mural format per sis trams que sumen una longitud total de gairebé 37 metres i en el qual es poden apreciar diferents tècniques constructives, ja que a la part baixa es pot observar una construcció de carreus de pedra calcària i morter, mentre que en altres zones es conserven línies d'Opus spicatum de bona factura. A la part alta s'aprecien les restes d'un pas de guàrdia molt deteriorat, des del qual es controlaria la zona de l'actual monestir de Sant Salvador.

Des d'aquí, cap a l'est, es pot observar el lateral de la torre més allunyada del castell, que la tradició anomena torre des confessionari des moros.

En primer terme, entre la tanca del recorregut i el llenç mural, la tradició oral hi situa l'anomenat cementiri dels moros.

0214

 

 

 

 Els Nostres Objectius

 Nuestros Objetivos


Our Aims

  • Want to get an overview of what we are doing? Have a look!
  • Want to contribute to the Santueri Castle's restoration? Have a look!

 

  • ¿Quieres obtener una visión general de lo que estamos haciendo? Echa un vistazo!


  • Sabieu que Santueri està entre els 10 castells més espectaculars d'Espanya ? Voteu-lo!
  • ¿Sabía usted que Santueri está entre los diez castillos más espectaculares de España? ¡Vótelo!
  • Did you know Santueri Castle is in a top-ten list of most spectacular Spain's castles ? Vote it !
1079625