Castell de Santueri

Mallorca

    

Panell I: Llenç de muralla, Aljub, i ​​Terrassa inferior

En aquesta zona es poden apreciar una sèrie d'elements com són les restes molt deteriorades d'un aljub, una plataforma inferior i les restes d'un tram de muralla.

L'aljub és un dels sis elements documentats que formen part del sistema hidràulic que proveiria als habitants del castell. Es troba mig enterrat, i presenta una coberta de volta d'aresta i uns murs que delimiten un espai de 8,50 m de longitud per 4,80 m d'ample. El mur lateral esquerre (a) es troba enterrat respecte al nivell actual del sòl, mentre que el mur dret (b) serveix com a mur de contenció d'una plataforma inferior (c) que connecta amb les restes d'un tram de muralla (d).

0255

 

 

 

 Els Nostres Objectius

 Nuestros Objetivos


Our Aims

  • Want to get an overview of what we are doing? Have a look!
  • Want to contribute to the Santueri Castle's restoration? Have a look!

 

  • ¿Quieres obtener una visión general de lo que estamos haciendo? Echa un vistazo!


  • Sabieu que Santueri està entre els 10 castells més espectaculars d'Espanya ? Voteu-lo!
  • ¿Sabía usted que Santueri está entre los diez castillos más espectaculares de España? ¡Vótelo!
  • Did you know Santueri Castle is in a top-ten list of most spectacular Spain's castles ? Vote it !
1079586