Castell de Santueri

Mallorca

Panell H: Muralla de l'Est, pedrera i principals elements de caràcter paisatgístic

El llenç de la muralla Est es troba deteriorat i pendent de ser intervingut en futures actuacions. Està format per quatre trams que sumen una longitud total de 26,50 m; en la seva factura, realitzada en pedra calcària com la majoria de la resta del conjunt, es pot apreciar alguna filera d'Opus Spicatum.

No gaire lluny de les restes de la murada trobem una petita pedrera de pedra calcària de tipus inclinat, en la qual es poden observar les traces de l'extracció manual de la matèria primera utilitzada per a la construcció de part del castell. Normalment, les pedres dures i menys estètiques eren usades com pedres de maçoneria en els murs i sòcols, mentre que la pedra més tova i fàcil de tallar era utilitzada en els carreus de portalades, cantonades, finestrals, dovelles, etc. 

Així, per exemple, el 1329, a l'Arxiu del Reial Patrimoni (Palma) es dóna compte de que un tal Planajor, picapedrer, emprà 41 dies per extreure de la pedrera les lloses i els permòdols que havien de servir per al matacà de la torre rodona (de l'Homenatge) i el que existeix a la murada de la façana.


0242

 

 

 

 Els Nostres Objectius

 Nuestros Objetivos


Our Aims

  • Want to get an overview of what we are doing? Have a look!
  • Want to contribute to the Santueri Castle's restoration? Have a look!

 

  • ¿Quieres obtener una visión general de lo que estamos haciendo? Echa un vistazo!


  • Sabieu que Santueri està entre els 10 castells més espectaculars d'Espanya ? Voteu-lo!
  • ¿Sabía usted que Santueri está entre los diez castillos más espectaculares de España? ¡Vótelo!
  • Did you know Santueri Castle is in a top-ten list of most spectacular Spain's castles ? Vote it !
1079583