Castell de Santueri

Mallorca

   

Panell G: Estança amb aljubs adossats 

Conjunt format per tres elements: una estança força deteriorada (a) i dos aljubs (b) i (c) adossats a la paret posterior.

  • L'estança (a), de 18,70 m de llarg i una amplada de 6 m, realitzada en pedra calcària amb presència de la tècnica d'Opus Spicatum, compta amb tres obertures a la paret que miren a l'exterior del recinte. La coberta, que no es conserva, seria a un vessant. L'habitació presenta un estat deteriorat, el que impedeix conèixer la seva funció original, tot i que segurament estaria destinada a l'emmagatzematge d'aliments o al resguard de la tropa. Aquest element ha estat intervingut de manera important durant la restauració del 2010-2011.
  • Els dos aljubs adossats (b) i (c) al tram posterior, formarien part del ja esmentat sistema hidràulic del castell. Estan construïts amb pedra sense tallar, unida per argamassa i molt segurament connectarien mitjançant conduccions amb un tercer aljub situat per sobre d'ells. D'aquesta manera es podrien aprofitar els sobrants d'aigua en cas que existissin.

0222

 

 

 

 Els Nostres Objectius

 Nuestros Objetivos


Our Aims

  • Want to get an overview of what we are doing? Have a look!
  • Want to contribute to the Santueri Castle's restoration? Have a look!

 

  • ¿Quieres obtener una visión general de lo que estamos haciendo? Echa un vistazo!


  • Sabieu que Santueri està entre els 10 castells més espectaculars d'Espanya ? Voteu-lo!
  • ¿Sabía usted que Santueri está entre los diez castillos más espectaculares de España? ¡Vótelo!
  • Did you know Santueri Castle is in a top-ten list of most spectacular Spain's castles ? Vote it !
1079569