Castell de Santueri

Mallorca

Panell D: Forn i estança del Castellà

En aquesta zona es poden observar diferents elements:

  • En primer terme, adossat a la muralla i de forma circular, trobem les restes d'un forn de llenya. Encara que es presenta deteriorat, es pot apreciar la seva construcció en pedra i restes d'argamassa i ceràmica al seu interior. L'absència d'un estudi arqueològic dificulta establir el seu origen, encara que podria tractar-se d'un dels pocs exemples de forn medieval conservats a l'illa. En les fonts es cita, des del 1321, un forn de pa, l'última reparació del qual es va realitzar el 1542. Consta documentalment que el forn estava dins d'una casa, amb sostre. Aquest element estava destinat a la gestió dels aliments de la tropa, pel que no seria d'estranyar que es trobés proper a les dependències de la cuina, encara que aquestes no s'han conservat. 
  • Seguidament, es pot observar la coneguda com "càmera del Castellà", personatge molt important en la història del castell, ja que complia les funcions de governador o encarregat. Aquesta estança, adossada al llenç de la murada, conserva les restes d'una volta que data del 1465, nombroses espitlleres i el buit del matacà que connecta amb la porta "buhedera". És precisament en aquesta zona, en la qual ara observem un buit a la muralla, on fins a mitjans del segle XIX es situava un escut que presidiria l'entrada al castell. Desgraciadament es desconeixen les seves causes i data de desaparició, així com els motius que en ell s'hi representarien.
0221

 


 

 

 

 

 Els Nostres Objectius

 Nuestros Objetivos


Our Aims

  • Want to get an overview of what we are doing? Have a look!
  • Want to contribute to the Santueri Castle's restoration? Have a look!

 

  • ¿Quieres obtener una visión general de lo que estamos haciendo? Echa un vistazo!


  • Sabieu que Santueri està entre els 10 castells més espectaculars d'Espanya ? Voteu-lo!
  • ¿Sabía usted que Santueri está entre los diez castillos más espectaculares de España? ¡Vótelo!
  • Did you know Santueri Castle is in a top-ten list of most spectacular Spain's castles ? Vote it !
1083678