Castell de Santueri

Mallorca

Cristòfor Colom i el Castell de Santueri


L'origen del descobridor del continent americà és font d'estudi a nivell mundial, no havent estat demostrat de manera concloent.  En qualsevol cas, hi ha molta divisió entre els historiadors.

Una tesi, avalada per certa documentació, sosté que Cristòfor Colom va ser fill del Príncep de Viana,-fill del rei Joan I de Navarra-el qual, confinat al castell de Santueri pel seu pare  -h
i ha constància documental de que el príncep Carles es va instal·lar al Palau Reial de Palma i, segons sembla, davant l'important risc de fuga des del port de Palma, hauria estat ordenat el seu trasllat al Castell de Santueri-, hauria tingut un fill amb la jove mallorquina Margarita Colom de S'Alqueria Rotja (Felanitx), lloc prop de Santueri, el 1460.

Un projecte internacional dirigit per científics forenses de la Universitat de Granada, va dur a terme estudis d'ADN per comparar les restes de Cristòfor Colom a la Catedral de Sevilla i a Santo Domingo (República Dominicana) amb els del Príncep Carles de Viana per comprovar la veracitat d'aquesta hipòtesi. Les seves conclusions no són definitives.
 

 

 

 

 Els Nostres Objectius

 Nuestros Objetivos


Our Aims

  • Want to get an overview of what we are doing? Have a look!
  • Want to contribute to the Santueri Castle's restoration? Have a look!

 

  • ¿Quieres obtener una visión general de lo que estamos haciendo? Echa un vistazo!


  • Sabieu que Santueri està entre els 10 castells més espectaculars d'Espanya ? Voteu-lo!
  • ¿Sabía usted que Santueri está entre los diez castillos más espectaculares de España? ¡Vótelo!
  • Did you know Santueri Castle is in a top-ten list of most spectacular Spain's castles ? Vote it !
1079542