Castell de Santueri
Mallorca

Mapa del lloc web  -  Mapa del sitio web - Website map 

Castell de Santueri - Benvinguts, Bienvenidos, Welcome
Mapa web - Web Map
✔ Pàgina d'Inici
✔ Santueri, la seva descripció
✔ Santueri, la seva història
✔ Recorregut de la visita
Panell A: Accés al Castell, Porta tronera i cos de guàrdia.
Panell B: Torre de l'Homenatge
Panell C: Muralla oest amb pas de guàrdia
Panell D: Forn i estança del Castellà
Panell E: Aljub principal
Panell F: Llenç de muralla sud-oest i torres quadrades
Panell G: Estança amb aljubs adossats
Panell H: Muralla sud i pedrera
Panell I: Llenç de muralla, Aljub i Terrassa inferior
Panell J: Muralla nord-est i torre
Panell K: Muralla Nord
✔ Horari de visita
✔ Fullet guia de visita
✔ L'última restauració (2010-2011)
✔ Lírica i Llegendes
✔ Contacte
✔ Esdeveniments
✔ Itinerari
■ Página de inicio
■ Santueri, su descripción
■ Santueri, su historia
■ Recorrido de la visita
Panel A: Acceso, puerta tronera y cuerpo de guardia.
Panel B: Torre del Homenaje
Panel C: Muralla oeste con paso de guardia
Panel D: Horno y cámara del Castellano
Panel E: Aljibe principal
Panel F: Muralla suroeste y torres caballeras.
Panel G: Estancia con aljibes adosados
Panel H: Muralla Sur i cantera
Panel I: Lienzo de muralla, Aljibe y Terraza inferior.
Panel J: Lienzo de muralla Nordeste y torre.
Panel K: Muralla Norte
■ Horario de visita
■ Folleto-guía de visita
■ La última restauración (2010-2011)
■ Contacto
★★★ CROWD FUNDING ★★★ DONACIÓ PER A LA RESTAURACÓ ★★ DONACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN ★★ DONATION FOR RESTORATION ★★ SPENDEN FÜR DIE RESTAURIERUNG
■ Eventos
■ Itinerario
★ Home page
★ Santueri Castle, its description
★ Santueri Castle, its history
★ Route of the visit
A: Access to the Castle. Embrasure door and Guardhouse
B: Tower of Homage
C: West wall with guarding pass
D: Oven and chamber of the castle's lord
E: Main Cistern
F: Southwest stretch of ramparts and quadrangular towers
G: Room with terraced cisterns
H: South rampart and quarry
I: Stretch of rampart, Cistern and Lower Terrace
J: Northeast rampart and tower
K: North rampart
★ Visiting Times
★ Visitors's Guide Brochure
★ The last castle's restoration (2010-2011)
★ Contact
Donations for the castle's restoration
Bibliografia / Bibliografía / Bibliography
Colom-Colón-Columbus & Santueri
QR Code Readers
Visites/Visitas/Visits: Advertències-Advertencias-Warnings
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K